7/80
Kanal_Moskva-Volga 1932-1937 Mosty_i_dorogi_1941-01.jpg Arhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-178ThumbnailsKanal Moskva-Volga 1932-1937 Mosty i dorogi 1941-10Arhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-178ThumbnailsKanal Moskva-Volga 1932-1937 Mosty i dorogi 1941-10Arhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-178ThumbnailsKanal Moskva-Volga 1932-1937 Mosty i dorogi 1941-10