18/59
Kanal_Moskva-Volga_Spravochnye_dannye_Pod_red_Firina_1936-64.jpg Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-58ThumbnailsKomarovkiy Kanal Moskva-Volga 1937-08Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-58ThumbnailsKomarovkiy Kanal Moskva-Volga 1937-08Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-58ThumbnailsKomarovkiy Kanal Moskva-Volga 1937-08