9/59
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-104.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-088ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-116Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-088ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-116Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-088ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-116